[Slide] Trích dẫn tài liệu tham khảo

Nội dung slide lấy từ buổi hướng dẫn tìm kiếm tài liệu, trích dẫn tài liệu năm 2014, có bổ sung chỉnh lý. Tài liệu cũ có thể xem thêm tại đây.
Nội dung slide gồm:
Lý do trích dẫn tài liệu
So sánh lựa chọn phần mềm quản lý trích dẫn tài liệu thích hợp
Giới thiệu, hướng dẫn EndNote X7

1 nhận xét:

Cảm ơn Trình đã chia sẻ!