Công thức trích dẫn tài liệu bằng EndNote nhanh chóng

Tùy thuộc vào thói quen mà mỗi người có một trình tự thao tác để trích dẫn tài liệu riêng. Kinh nghiệm cá nhân mình thấy cách sau đây dễ sử dụng và nhanh chóng nhất nên muốn giới thiệu cùng các bạn!
Bước 1: Chuẩn bị công cụ
- EndNote: các bạn có thể tìm kiếm, cài đặt công cụ theo các chỉ dẫn từ Youtube hoặc Google.
Bước 2: Tạo CSDL EndNote
File/ New để tạo CSDL mới trong EndNote.
Bước 3: Lấy trích dẫn
Trong lúc tìm kiếm tài liệu, bạn thực hiện luôn bước này. 
Ví dụ: Tìm kiếm từ khóa sau "enhance bacillus subtilis spore" trên Google hoặc Google Scholar. Kích chọn bài báo cần xem, sau đó bấm biểu tượng Scholar ở góc phải màn hình để tìm kiếm file trích dẫn.
Tiếp tục kích chọn biểu tượng Dấu " trong hộp thoại vừa hiện ra. Bấm chọn EndNote để tải về file có định dạng Scholar.enw
Mở file scholar.enw lên nó sẽ tự động nạp vào EndNote. Kiểm tra xem trích dẫn đã đầy đủ thông tin chưa, nếu chưa thì bổ sung chỉnh sửa trong vùng bên phải màn hình. Trong trường Language (Trường này nằm cuối cùng của danh sách) bạn nhớ bổ sung thêm ngôn ngữ eng (Tiếng Anh) hoặc vn (Tiếng Việt).
Sau khi hoàn thành bấm Ctrl+S để lưu lại.
Bước 4: Trích dẫn vào Word
Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần trích dẫn, nhấn tab EndNote trên thanh Ribbon, chọn Find Citation. Gõ một từ khóa bất kỳ có liên quan đến bài cần chèn. Sau đó kích đúp vào bài cần chèn.
Bước 5: Thay đổi Style
Tùy thuộc yêu cầu của từng cơ quan mà bạn thay đổi Style cho phù hợp. Tham khảo thêm bài Định dạng Style EndNote theo yêu cầu.
Chúc các bạn thành công!