Nanotube - một cơ chế đề kháng đáng chú ý!

Bài này mình nhặt được từ 1 khái niệm nghe ở MOH-VN 2018. Rảnh rỗi lật ra đọc, chỉ có thời gian đọc được một số hình, không đọc hết bài được, chắc sẽ còn nhiều thiếu sót... Cảm ơn mọi người!