Hướng dẫn chi tiết trình bày khóa luận bằng Word

Nội dung bài này gồm video và file .dotx mình đã tạo sẵn các nội dung bố cục của khoá luận. Các bạn có thể dùng sẵn file này. Xin lỗi mấy bạn đang nói tiếng Huệ, chuyển qua thuật ngữ tiếng Anh phát âm hơi gớm :))