Sài Gòn ngày 09 tháng 10 năm 2019 - Viết cho những ngày xuống tinh thần

Giờ mình hiểu được rồi,
Làm chuyên môn có lẽ là điều dễ dàng nhất và cũng là điều mình hạnh phúc nhất.
Gia đình thường dạy mình cách chọn lựa cho bản thân, nhưng mình lớn lên nhiều khi phải chọn lựa cho người khác. Chọn lựa đó chẳng biết phải giải thích như thế nào, và nếu chúng ta sống trách nhiệm với mọi thứ xung quanh có phải nhiều khi bản thân sẽ chịu thiệt thòi. 
Viết khùng điên gì không biết, nhưng thôi xuống tinh thần hết 30 giây nữa thôi vẫn phải tiếp tục.
Mình muốn trở về với bản thân, muốn khùng điên khi nữa đêm đọc tài liệu phát hiện ra điều gì hay hay, muốn ngày ngày trong phòng thí nghiệm; mình không muốn ngày ngày trên email nữa, làm ơn.................