Một nữa bản năng

Bao nhiêu ngày ta quên ta là ai rồi, ta lao vào công việc và trách nhiệm trong vô thức. Ta trốn chạy trong những giằng xé giữa ước mơ, hiện thực, mục tiêu và con tim. Ta mong được tháng ngày làm một con người bình thường được yêu ghét, sân si và hờn giận.