Lý lịch khoa học

1. Quá trình đào tạo và công tác

2017: Giảng viên Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2015-2018: Cử nhân Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2010-2015: Dược sĩ đại học, Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Ly trích, sàng lọc chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật.

3. Các công trình đã công bố

Bài báo trong nước

1. Vũ Thanh Thảo, Phan Cảnh Trình, Nguyễn Thị Linh Giang, Lê Văn Thanh và Trần Cát Đông (2018). Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thu nhận bào tử Bacillus subtilis KP3. Y Học TP. Hồ Chí Minh. 22(1): 453-459.
2. Hoàng Trần Việt Hà, Phan Cảnh Trình, Lê Thị Thanh Thảo và Nguyễn Tú Anh (2018). Sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật và chống oxy hoá của một số cây thuốc họ Asteraceae. Y học TP. Hồ Chí Minh. 22(1): 476-480.

Poster hội nghị

2. Phan Canh Trinh, Le Thi Thanh Thao, Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Tu Anh (2018). Antioxidant and antimicrobial activities on clinical urinary infectious strains of Asteraceae medicinal plants. The 1st International Conference on Microbiology and One Health (MOH), Ho Chi Minh City, Vietnam, 09/2018, P-26.
1. Duyen Thi Pham, Trinh Phan Canh, and Nga Dinh Nguyen (2017). Well - agar diffusion microbiological assay for determination of lovastatin in a pharmaceutical preparation. The 2nd International Conference On Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET 2017), Kuala Lumpur, Malaysia.

4. Dự án đang thực hiện
1. Hợp chất kháng vi sinh vật từ địa y Dirinaria sp. và hệ vi sinh vật liên quan đến địa y
2. Sàng lọc xạ khuẩn sinh kháng sinh từ các khu công nghiệp
3. Myxobacteria ở Việt Nam và hoạt tính sinh học

5. Thông tin liên lạc

Website: phancanhtrinh.com | Researchgate: researchgate.net/profile/Trinh_Phan_Canh