One Health trong thời kỳ biến đổi khí hậu và nguy cơ bệnh nhiễm mới nổi

"One Health" là một khái niệm cho thấy mối liên quan giữa sức khỏe con người với động vật và môi trường; tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe đa ngành với sự phối hợp giữa bác sĩ, bác sĩ thú y, nhà sinh thái học và các theo dõi, kiểm soát nguy cơ dịch tễ, nghiên cứu về sự lan truyền bệnh giữa người, động vật và môi trường. 
One Health được xác định như một mối hợp tác, đa lĩnh vực trên cấp độ địa phương, khu vực, quốc gia đến toàn cấp, với mục tiêu tối ưu hóa các hiểu biết về mối liên quan bệnh tật giữa người, động vật, thực vật và sự tương tác với môi trường.
Có nhiều ví dụ cho thấy mối liên hệ này, ví dụ các bệnh lây truyền từ động vật sang người như bệnh dại, thương hàn, sốt Tây sông Nile, sốt Q. Động vật cũng có thể mắc bệnh lây truyền từ người và môi trường. Vì vậy, việc theo dõi trên tiếp cận One Health có thể dự báo sớm một số dịch bệnh trên người. Ví dụ, khi chim chết thường xuyên do virus Tây Nile trước khi dịch xảy ra ở người. 
Khái niệm One Health không mới, nhưng trong tình hình mới, nhiều biến đổi về khí hậu, môi trường, băng tan dẫn đến các bệnh mới nổi hoặc tái xuất hiện. One Health trở thành một vấn đề quan trọng trong thời gian gần đây.