Đối với các định dạng trích dẫn Việt Nam yêu cầu phân chia tài liệu Tiếng Việt riêng, tài liệu tiếng nước ngoài riêng. Để thực hiện việc này, chúng ta bắt đầu từ bước nhập dữ liệu trong EndNote. 

Bước 1: Tại trường Language các bạn tiến hành định nghĩa ngôn ngữ cho tài liệu.
Đối với tài liệu Tiếng Việt các bạn gõ vào vi hoặc vie, đối với tài liệu Tiếng Anh chúng ta gõ vào en hoặc eng.
Lưu ý: các ký hiệu vi, vie, en, eng là do cá nhân người dùng tự quy ước, không liên quan đến EndNote, do đó các bạn có thể thay đổi tùy ý. Tuy nhiên, những ký hiệu trên đây được dùng khá phổ biến.

Bước 2: Chỉnh sửa Style cần sử dụng

Edit\ Output Styles\ Edit "…" Một hộp thoại xuất hiện.

Trong Bibliography\ Sort Order\ Other… Một hộp thoại hiển thị yêu cầu bạn đặt thứ tự ưu tiên sắp xếp. Bây giờ bạn tiến hành sắp xếp theo ngôn ngữ trước để chia đôi các tài liệu tiếng Việt riêng, tiếng Anh riêng.

Chọn trường Language cho ưu tiên sắp xếp thứ nhất. Chọn ZA nếu bạn muốn sắp xếp từ Z đến A (vi đến eng).

Sau khi hoàn thành bước trên, các bạn tiếp tục chọn thuộc tính sắp xếp ưu tiên, ví dụ theo tên tác giả… Chọn AZ hoặc ZA để có thứ tự.
Cuối cùng, nhấn OK.
File\ Save… để lưu lại thay đổi hoặc File\ Save As… để lưu lại thành 1 style mới.
Chúc các bạn thành công!